Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE DO INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3) DA PÁXINA WEB www.referentes.org
 
 
1.- INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3), con CIF G15784978, con domicilio social na Rúa da Muíña 24, 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), inscrita no Rexistro Central de Asociacións co nº 2001-621-1 e no rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia co nº F-01857, quere dar a coñecer, mediante o presente texto, cales son os criterios e regras que segue respecto á utilización dos datos persoais que calquera usuario facilite durante o acceso á súa web, en http://www.referentes.org
 
 
2.- INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3) adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidas na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolva. A Política de Protección de Datos adoptada polo INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3) pode variar co tempo, debido a posibles cambios lexislativos ou dos criterios seguidos pola Axencia de Protección de Datos. Calquera cambio que poida producirse ao respecto, será comunicado a través de esta páxina.
 
 
3.- INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3), ademais, adoptou as medidas esixidas na Lei de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), de 11 de xullo de 2002, no proceso de desenvolvemento e implantación da súa páxina web http://www.referentes.org
 
 
4.- A información obtida polo INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3) a través dos formularios existentes na súa páxina web, http://www.referentes.org, atópase arquivada nun ficheiro automatizado rexistrado no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos. Este ficheiro automatizado é propiedade do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3).
 
 
5.- A finalidade da recollida e tratamento de datos é: INFORMAR SOBRE AS ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POLO INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR E PRESTAR SERVIZOS DE INFORMACIÓN QUE AS PERSOAS SOLICITEN A TRAVÉS DA PÁXINA WEB: http://www.referentes.org
 
 
6.- A cumprimentación de formularios ou envío de correos electrónicos ou outras comunicacións a http://www.referentes.org, implica o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3).
 
 
7.- Os datos persoais proporcionados ao INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3) a través da súa páxina web, http://www.referentes.org, non serán cedidos a ningunha empresa nin entidade, e só serán empregados para dar cumprimento ás finalidades descritas anteriormente.
 
 
8.- INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3) adoptou os niveis de seguridade axeitados aos datos que almacena e trata. Ademais, o INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3) instalou todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade dos datos, evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos mesmos.
 
 
9.- Calquera usuario que o desexe pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, ao INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3), Responsable do Ficheiro, ao enderezo: Rúa da Muíña 24, 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Este servizo non terá custo algún para o solicitante.
 
 
10.- Cando un usuario accede á páxina web http://www.referentes.org do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3), o servidor onde se encontra aloxada dita páxina web recoñece automaticamente o enderezo IP que ten asignado o ordenador que realiza a conexión, o día e a hora na que entrou, o día e a hora na que abandonou a conexión, e por que partes da páxina web se moveu. É preciso que o servidor onde se atopa aloxada a páxina web http://www.referentes.org do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3) coñeza estes datos do ordenador do usuario porque ten que poder comunicarse con el para enviarlle datos solicitados polo usuario a través do navegador e que este poida velos na súa pantalla. Non é posible que desta forma o INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3) poida coñecer datos persoais do usuario como, por exemplo, o seu nome, enderezo, teléfono, etc. se non foi o propio usuario quen llos facilitou.
 
 
11.- A páxina web http://www.referentes.org do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3) utiliza cookies. As cookies son pequenos arquivos que se almacenan no ordenador do usuario, pero non proporcionan información nin sobre o seu nome, nin sobre calquera outro Dato de Carácter Persoal.
 
 
O usuario pode configurar o seu navegador para que o avise na súa pantalla de que vai recibir unha cookie. Se desexa máis información ao respecto, deberá consultar o menú de axuda do seu navegador. Se decide que o seu ordenador non almacene cookies, isto poderá restrinxir o acceso a determinadas zonas da páxina web do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (Igaxes3).
 

Menu politicas 2